ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: APRU Population Ageing Conference 2017ซ "Ageing and Reslience in the 21st Century"
วันที่ประกาศ :: 2017-07-14
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียน The Association of Pacific Rim Universities’ Population Ageing Conference 2017 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2560 จัดโดย Duke-NUS Medical School. National University of Singapore อันมีรายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://apru.org/partnering-on-solutions/population-ageing/item/935-8th-apru-population-ageing-conference กำหนดปิดรับ Abstract วันที่ 31 ก.ค. 60

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ