ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทยครั้งที่ 39 The 39th Inter-University Conference เรื่อง Better Life Expectancy Through Education, Research and Innovation
วันที่ประกาศ :: 2017-07-14
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สออ.ประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทยครั้งที่ 39 The 39th Inter-University Conference เรื่อง Better Life Expectancy Through Education, Research and Innovation ในวันจ้นทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา อันมีรายละเอียดดังแนบ เพื่อคัดเลือกผู้นำเสนอ Country Report ในการประชุมวิชาการของ ASAIHL Conference 2017 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.asaihlth.in.th ส่งบทคัดย่อได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ