ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2018
วันที่ประกาศ :: 2017-07-14
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ทุน Hitachi: Research Support Program for 2018 ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกด้าน Natural Sciences or Interdisciplinary research connecting natural sciences and social sciences ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน โดยต้องเริ่มไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยจะได้รับการสนับสุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน 180,000 เยน/เดือน และค่าเดินทางระหว่างประเทศ และค่าเดินทางภายในต่างประเทศบางส่วน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ inter.oop.cmu.ac.th
 
 ย้อนกลับ