ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: TUFS Short Stay Winter Program 2018 - Japanese Language & Cultural Studies
วันที่ประกาศ :: 2017-07-14
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการ TUFS Short Stay Winter Program 2018 - Japanese Language & Cultural Studies ระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยต้องผ่านการทดสอบทางภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุน 80,000 เยน อันมีรายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tufs.ac.jp/english/intlaffairs/exchange_in/sswp.html

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560
 
 ย้อนกลับ