ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศบราซิล ภายใต้โครงการ PEC-G Program 2018
วันที่ประกาศ :: 2017-07-14
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศบราซิล ภายใต้โครงการ PEC-G Program 2018 ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาโปรตุเกสตามผลทดสอบมาตรฐาน CELPE-Bras

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dce.mre.gov.br/en/PEC/PECG.php หมดเขตวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ