รายการข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่
  เกณฑ์การจัดสรรรางวัล Hall of Fame ประจำปี 2560 2017-03-22 
  โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 2017-03-20 
  Nagasaki University Japanese Language Program, Japan 2017-03-13 
  International Exchange Program Show and Share 2017-03-13 
  โครงการแลกเปลี่ยน ณ Gangneung-Wonju National University (GWNU) 2017-03-01 
  NSYSU Exchange Program for 2017 Fall Semester 2017-03-01 
  Summer School Program at Ochanomizu University 2017-02-28 
  Short – Term Intensive Japanese Program ณ Rikkyo University 2017-03-01 
  โครงการ TFI LEaRN AY 17/18 @National University of Singapore 2017-02-23 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University 2017-02-20 
  โครงการ AIMS (ASEAN International Mobility for Student) ภายใต้หัวข้อ Environmental Science and Management (Waste Management, Disaster Management, Alternative Energy) 2017-02-20 
  Fulbright Thai Graduate Scholarship 2017-02-20 
  การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test For Undergraduate Students: EPTUS) ในปี 2560 ครั้งที่ 1 2017-03-16 
  Summer Language Course 2017 ณ Sophia University 2017-02-08 
  โครงการแลกเปลี่ยน National Chengchi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 2017-02-08 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Chung Hsing Program 2017-02-08 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University, Japan (Fall Semester 2017) 2017-01-30 
  โครงการ UMAP Student Connection Online (USCO) 2017-01-30 
  เว็บไซต์วารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017-01-24 
  EOL GEPOT (General English Proficiency Online Test by EOL System ครั้งที่ 6 2017-01-23 
  แนวทางการขอพิจารณารับรองโครงการปลอดภัยทางชีวภาพ 2017-01-20 
  Education USA Fairs 2017-01-17 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Professional Skills Workshop: Scientific Papers and Communication 2017-01-17 
  งานการแข่งขันตอบปัญหา สวัสดี อินเดีย 2017-01-17 
  One-to-one meeting with UK Academics 2017-01-10 
  แบบสำรวจการใช้พื้นที่โต๊ะปฏิบัติการวิจัย 2017-01-10 
  Kyoto Inspiration Summer Program 2016-12-28 
  Spring School program: Walking along the Path of Japan’s Modern History, Culture&Heritage, and Contemporary Society 2016-12-20 
  หลักสูตรการศึกษาภาคฤดูร้อนในออสเตรเลีย 2016-12-16 
  TUFS Short Stay Summer Program 2017 2016-12-16 
  Admission Book 2017-Beijing Institute of Technology 2016-12-16 
  รางวัล King Faisal International Prize for Medicine for the year 2018 2016-10-25 
  Japanese Business Internship Program 2016-10-20 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Tohoku University 2016-10-18 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Gangneung-Wonju National University (GWNU) 2016-10-18 
1 2  3  4  5  6  7 Next
 
 ย้อนกลับ