รายการข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่
  LINE: STeP Commercial Research & Funding News 2017-04-25 
  การบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Responsible Conduct of Research และการปชส. โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ และทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 2017-04-25 
  Burapha University Summer Camp 2017 2017-04-21 
  OPEN Registration of ITS Short Program: CommTech Camp Highlight 2017 2017-04-21 
  Super Short-term Program (SSTP: ProgramC ประจำปี 2017) 2017-04-21 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shizuoka University, Autumn Semester 2017-04-11 
  ผลการพิจารณาจัดสรรรางวัล Hall of Fame ประจำปี 2560 2017-03-28 
  แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer School 2017: Pharmacotherapy in the Hospital and Community Setting ณ School of Pharmacy, Institut Teknologi Bandung, Indonesia 2017-03-27 
  เกณฑ์การจัดสรรรางวัล Hall of Fame ประจำปี 2560 2017-03-22 
  โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 2017-03-20 
  Nagasaki University Japanese Language Program, Japan 2017-03-13 
  International Exchange Program Show and Share 2017-03-13 
  โครงการแลกเปลี่ยน ณ Gangneung-Wonju National University (GWNU) 2017-03-01 
  NSYSU Exchange Program for 2017 Fall Semester 2017-03-01 
  Summer School Program at Ochanomizu University 2017-02-28 
  Short – Term Intensive Japanese Program ณ Rikkyo University 2017-03-01 
  โครงการ TFI LEaRN AY 17/18 @National University of Singapore 2017-02-23 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University 2017-02-20 
  โครงการ AIMS (ASEAN International Mobility for Student) ภายใต้หัวข้อ Environmental Science and Management (Waste Management, Disaster Management, Alternative Energy) 2017-02-20 
  Fulbright Thai Graduate Scholarship 2017-02-20 
  การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test For Undergraduate Students: EPTUS) ในปี 2560 ครั้งที่ 1 2017-03-16 
  Summer Language Course 2017 ณ Sophia University 2017-02-08 
  โครงการแลกเปลี่ยน National Chengchi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 2017-02-08 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Chung Hsing Program 2017-02-08 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University, Japan (Fall Semester 2017) 2017-01-30 
  โครงการ UMAP Student Connection Online (USCO) 2017-01-30 
  เว็บไซต์วารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017-01-24 
  EOL GEPOT (General English Proficiency Online Test by EOL System ครั้งที่ 6 2017-01-23 
  แนวทางการขอพิจารณารับรองโครงการปลอดภัยทางชีวภาพ 2017-01-20 
  Education USA Fairs 2017-01-17 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Professional Skills Workshop: Scientific Papers and Communication 2017-01-17 
  งานการแข่งขันตอบปัญหา สวัสดี อินเดีย 2017-01-17 
  One-to-one meeting with UK Academics 2017-01-10 
  แบบสำรวจการใช้พื้นที่โต๊ะปฏิบัติการวิจัย 2017-01-10 
  Kyoto Inspiration Summer Program 2016-12-28 
1 2  3  4  5  6  7 Next
 
 ย้อนกลับ