เปิดโลกเขียวมะกอก
   

โครงการเพื่อเด็กและผู้สูงอายุ เผยแพร่ความรู้และการแบ่งปัน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเพื่อเด็กและผู้สูงอายุ ในรูปแบบเผยแพร่ความรู้ ด้วยการร่วมฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอาคารบ้านเรือน การเรียนรู้เรื่องความหวานในเครื่องดื่ม และการฝึกทำวาสลินทาปาก  ซึ่งเป็น.โครงการที่สนับสนุนการใช้ศักยภาพด้านวิชาการสู่ชุมชน เมื่อต้นเดือนมกราคม 2559

สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ในครัวเรือนมากขึ้น ซึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตราย  ดังนั้น ทีมบุคลากรภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นความสำคัญในการที่จะการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ใช้ในครัวเรือน จึงได้ริเริ่มเสนอโครงการ”เผยแพร่ความรู้และการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการ ใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุมีพิษที่ใช้ในอาคารบ้านเรือนและการส่งเสริมสุขภาพ” โดยเน้นเป้าหมายเพื่อเด็กและผู้สูงอายุ อันเป็นการจัดการความรู้จากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ความรู้เพื่อการเผยแพร่สู่ประชาชน   ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่มีส่วนประกอบสารเคมีอันตราย ซึ่งมีข้อมูลว่า เด็กและผู้สูงอายุมักได้รับอันตรายจากการใช้ไม่ถูกต้อง การหยิบผิด   นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดื่มรสหวานต่อปัญหาสุขภาพต่อกลุ่มเด็กซึ่งเด็กอาจจะซื้อ บริโภคเองหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายซื้อให้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่ามีปริมาณน้ำตาลมากเพียงใด นอกจากนี้ ยังมีการฝึกการวาสลินทาปาก  เพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นป้องกันปากแตกในช่วงฤดูหนาว


รูปแบบกิจกรรมจะมีความหลากหลายผสมผสาน เพื่อให้การเรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติโดยมีสื่ออินโฟกราฟิคและการฝึกปฏิบัติ การเล่นเกม การคำนวณ และการฝึกอ่านฉลาก จัดเป็น 5  กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่หนึ่ง กิจกรรมการสร้างความเข้าใจเกี่ยวสัญลักษณ์สารเคมีอันตรายในน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์และพื้น และผลิตภัณฑ์กำจัดยุง/แมลง คือเครื่องหมายกะโหลกไขว้, เครื่องหมายสารกันกร่อนและเครื่องหมายไวไฟ ซึ่งควรรู้จักและตระหนักถึงความเป็นอันตราย นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำคัญกับเครื่องหมาย อย.วอส. และการอ่านฉลากให้เข้าใจ  กิจกรรมที่สองคือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นการเรียนรู้จากฉลากของเครื่องดื่มรสหวาน ที่ให้มีการฝึกคำนวณปริมาณน้ำตาลด้วยตนเอง กิจกรรมที่สามคือกิจกรรมการทำวาสลินทาปาก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ฝึกทำด้วยตนเอง เป็นการ DIYด้านสุขภาพ กิจกรรมที่สี่ เป็นกิจกรรมบริจาควาสลินทาปากให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ อาจารย์และบุคลากร ได้ช่วยทำบริจาคสนับสนุนและช่วยทำวาสลินเพื่อการบริจาค  กิจกรรมที่ห้า เป็นการจัดทำสื่ออินโฟกราฟิคชุดความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และได้มอบให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  เพื่อใช้ประโชน์ในการเรียนรู้และเผยแพร่ต่อในโรงเรียนและชุมชน
พื้นที่ดำเนินโครงการประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กในพื้นที่ห่างไกล  ได้จัดทำขึ้น ณ ณ โรงเรียนบ้านโป่งถืบ อ.ฝาง จ. เชียงใหม่   โดยมีกลุ่มนักเรียน คณะครู และผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการเรียนรู้อย่างตั้งใจ ฝึกทดลองทำและนำไปใช้ประโยชน์ “ได้ความรู้ที่จะไปบอกต่อกับพ่อแม่ และยังได้ฝึกทำฝึกทดลองด้วย สนุกและเป็นประโยชน์มาก”  ตัวแทนนักเรียนกล่าวกับทีมงาน ขณะที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวว่า “เป็นกิจกรรมเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีรูปแบบที่น่าสนใจ และมีเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะปัญหาฟันผุในเด็กนักเรียน ที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งไม่ค่อยได้รับการรักษาสภาพฟันผุ การฝึกคำนวณน้ำตาลจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ก็จะช่วยให้ระมัดระวังในการดื่มประเภทรสหวาน ”พร้อมกันนี้ทีมงานได้มีการมอบวาสลินทาปากให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีคำชมพู ต.ป่าบง อ.สารภี เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีผู้สูงอายุและอสม. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก นอกจากจะมีการช่วยหากเครื่องหมายอันตรายที่อยู่ในฉลากผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้สูงอายุ ยังได้ช่วยกันคำนวณปริมาณน้ำตาล โดยบอกว่า “รู้สึกตกใจไม่คิดว่า น้ำหวานที่โฆษณาผ่านสื่อชวนให้เด็กซื้อมาดื่มนั้นมีน้ำตาลมากทุกรายการ บางขวดมีปริมาณน้ำตาลสูงถึง 13 ช้อนชา รู้อย่างนี้ ก็ไม่ควรซื้อให้ลูกหลานดื่ม ทั้งฟันผุทั้งอ้วนอันตราย”ซึ่งการได้ทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุที่บ้านป่าบงครั้งนี้ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านศรีคำชมพูกล่าวว่า “เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้สูงอายุ  จะได้เอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และต่อลูกหลานในครอบครัว “ “มาร่วมกิจกรรมวันนี้สุนุกมาก ได้มาฝึกอ่านฉลาก  ได้รู้จักเครื่องหมายอันตรายของสารเคมี” “ ไม่นึกเลยว่า น้ำตาลในเครื่องดื่มเป้นขวดๆจะมีมากนับเป็นหลายช้อน” นี่คือเสียงบอกเล่าจากพ่ออุ้ยแม่อุ้ยแห่งบ้านป่าบง ที่ยังดูสดใส สนใจเข้าร่วมกิจกรรม บางท่านมีอายุมากถึง 84ปี ยังกระฉับกระเฉงมีสุขภาพดี “มาฝึกทำวาสลินวันนี้คิดถึงสมัยบ่าเก่าที่เราใช้ขี้เผิ้งทาปาก สมัยนั้นหนาวมาก”


นี่คือทุกเสียงทุกความเห็นที่กล่าวต่อกันและกันในระหว่างกิจกรรม
อีกกลุ่มหนึ่งที่เราให้ความสนใจ คือโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ ด ที่เราได้เดินทางไปมอบวาสลินทาปากให้กับนักเรียน ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ นับเป็นภาพประทับใจยิ่งสำหรับทีมงานเราทุกคน โดย อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ คณะเภสัชศาสตร์ได้กล่าวว่า “นอกจากคณะเภสัชศาสตร์ ได้นำวาสลินทาปากมามอบให้พ่อแม่ผู้สูงอายุในครั้งนี้แล้ว หากมีโอกาสต่อไป คณะเภสัชฯ ก็จะนำความรู้เรื่องการใช้ยามาเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการใช้ยามาก หากได้รับความรู้เพิ่มเติมก็จะช่วยด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอีกทางหนึ่ง”
กิจกรรมนี้สำเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับการสนับสนุนจาก คณะเภสัชศาสตร์ และผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมจำนวนมาก และนอกจากนี้ยังได้มีการนำวาสลินไปบริจาคแก่ผู้คนในพื้นที่ห่างไกลอีกหลายแห่ง ขอบคุณผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งถืบ และขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีคำชมภู ทีม อสม.และพ่ออุ้ยแม่อุ้ยทุกท่าน และขอขอบคุณ โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย

  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย: ทีมงานโครงการฯภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก