ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลาเปิดทำการ

- ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน สาขาใหญ่ (ถนนสุเทพ)
     - วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.00 - 19.00 น.
     - วันเสาร์ - อาทิตย์และนักขัตฤกษ์  เวลา  08.30 - 18.00 น.

- ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ (โรงอาหารคณะสังคมฯ มช.)
     - วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  09.00 - 18.00 น.


<<กรกฎาคม 2565 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล   
รศ.ดร.ภก. สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล
ตำแหน่ง  
คณบดี
ตำแหน่งบริหาร 
ประธาน
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล   
ผศ.ดร.ภญ. ภูริดา เวียนทอง
ตำแหน่ง  
รองคณบดี
ตำแหน่งบริหาร 
รองประธานคนที่ 1
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล   
ผศ.ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
ตำแหน่ง  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ตำแหน่งบริหาร 
กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล   
รศ.ดร. พัชรา ตันติประภา
ตำแหน่ง  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ตำแหน่งบริหาร 
กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล   
ผศ.ดร.ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
ตำแหน่ง  
ผู้ช่วยคณบดี
ตำแหน่งบริหาร 
กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล   
ผศ.ดร.ภก. สกนธ์ สุภากุล
ตำแหน่ง  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ตำแหน่งบริหาร 
กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล   
รศ.ภญ. ชบาไพร โพธิ์สุยะ
ตำแหน่ง  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ตำแหน่งบริหาร 
กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล   
ภก. วุฒิกร ใยชิด
ตำแหน่ง  
ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
ตำแหน่งบริหาร 
กรรมการและเลขานุการ
 
Previous
 

Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่