รูปภาพกิจกรรม : Lanna Expo 2019
         
 รายละเอียด : วันที่ 28 มิ.ย. 2562 ศูนย์ฯของเรามาออกงานร่วมกับภาควิชาบริบาลเภสัชกรรมในงาน Lanna Expo 2019 ในงานมีกิจกรรมการคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาและสุขภาพทั่วไป แจกแผ่นพับความรู้ และขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ และมีของที่ระลึกแจกสำหรับผู้เข้ามาร่วมงาน บูทเราตั้งอยู่ โซน A บูท A33-34 ห้องราชพฤกษ์ค่ะ
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370