รูปภาพกิจกรรม : สัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2564
         
 รายละเอียด : ✨กิจกรรมมีตลอดสัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย. 64 ในหัวข้อ "ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย ในยุค New Normal"


✨ในงานมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลและคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง


✨กิจกรรมจัดที่ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ สาขา ในมช. โรงอาหารคณะสังคม


https://www.clip-art-center.com" title="bursa escort" target="_blank">bursa escort
https://www.bidforthis.com" title="bursa escort" target="_blank">bursa escort
https://www.konyajo.com" title="konya escort" target="_blank">konya escort
https://www.konya-escort.org" title="konya escort" target="_blank">konya escort
https://www.konyajo.com/ilan-kategori/konya-aksehir/" title="akşehir escort" target="_blank">akşehir escort
https://www.konyajo.com/ilan-kategori/konya-karatay/" title="karatay escort" target="_blank">karatay escort
https://www.konyajo.com/ilan-kategori/konya-meram/" title="meram escort" target="_blank">meram escort
https://www.konyajo.com/ilan-kategori/konya-selcuklu/" title="selçuklu escort" target="_blank">selçuklu escort
https://www.konyajo.com/ilan-kategori/bosna-escort/" title="bosna escort" target="_blank">bosna escort
https://www.konyajo.com/ilan-kategori/konya-cumra/" title="çumra escort" target="_blank">çumra escort
https://www.konyajo.com/ilan-kategori/escort-konya/" title="escort konya" target="_blank">escort konya
https://www.konyajo.com/ilan-kategori/konya-beysehir/" title="beyşehir escort" target="_blank">beyşehir escort
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370