ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลาเปิดทำการ

- ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน สาขาใหญ่ (ถนนสุเทพ)
     - วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.00 - 19.00 น.
     - วันเสาร์ - อาทิตย์และนักขัตฤกษ์  เวลา  08.30 - 18.00 น.

- ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ (โรงอาหารคณะสังคมฯ มช.)
     - วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  09.00 - 18.00 น.


<<กรกฎาคม 2565 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

ประวัติความเป็นมา
 
             ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หรือ “ร้านยาคณะเภสัชฯ ” เป็นหน่วยงานที่คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528   ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นร้านยาคุณภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน ร้านยาเปิดทุกวันในวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-18.00 น. โดยมีอาจารย์เภสัชกร และเภสัชกรให้คำปรึกษา จำหน่ายยาอยู่เต็มเวลา  ร้านยาคณะเภสัชฯมีสถานที่ตั้งอยู่ ถนนสุเทพ  ด้านหลังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่      มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชน สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์    
             นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในด้านการจ่ายยาตามอาการเบื้องต้นโดยเภสัชกรประจำและคณาจารย์เภสัชกร   จำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มีการจ่ายยาที่มีฉลากยาและข้อมูลจำเป็นครบถ้วน และให้คำอธิบายการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างชัดเจนโดยไม่ได้มุ่งเน้นผลกำไร  นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชนยังมุ่งหมายที่จะเป็นร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวทั่วไปเพื่อให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ซึ่งจะเน้นให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดี ใช้ยาอย่างปลอดภัย ช่วยดูแลความจำเป็นในการใช้ยา ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการได้ดูแลสุขภาพและมีความรู้ในการใช้ยาที่ดีขึ้น รวมทั้งเฝ้าระวังการใช้ยาในครอบครัวและชุมชนที่ตนเองอยู่ มีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดโรคเรื้อรังซึ่งสามารถชะลอหรือป้องกันได้ มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง
             จากนั้นในปีพ.ศ. 2555 ได้จัดตั้งสาขาใหม่ของร้านยาคณะเภสัชฯที่ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ไผ่ล้อม) โดยให้ชื่อว่า “ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาในการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ  ให้บริการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย  โดยเน้นการประหยัด  การใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผลแก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและแหล่งฝึกงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ดังเช่นสาขาเดิม
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่