คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ร่วมแสดงความยินดี
         
 รายละเอียด : วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เภสัชกรหญิงธัญวรัชญ์ ศิริเขตต์ ศิษย์เก่ารุ่น 40, เภสัชกรหญิงกมลรัตน์ มนูญชัย ศิษย์เก่ารุ่น 44,
เภสัชกรอิศรา แก้วคำ ศิษย์เก่ารุ่น 47
และเภสัชกรบุญชัย ทวีอภิรดีเสนา ศิษย์เก่ารุ่น 48
ในนามศิษย์เก่า บริษัท อัพจอห์น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370