คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : สถาปนาคณะแพทย์
         
 รายละเอียด : วันที่ 28 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง รองคณบดี และนายสุวัฒน์ งามดี เลขานุการคณะฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370