คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับทีมงานจากรายการ"เมืองไทยดี๊ดี"ในหัวข้อ"องค์ความรู้ด้านสมุนไพร"
         
 รายละเอียด : วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับทีมงานจากรายการ"เมืองไทยดี๊ดี"ในหัวข้อ"องค์ความรู้ด้านสมุนไพร"ตามโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเกษตรและส่งเสริม SMEs ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล NBT North ช่อง 11 และสถานีโทรทัศน์ระบบดาวเทียม PSI ช่อง 267
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภก.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ร่วมด้วยกับบุคลากรผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ น.ส.วรรณนรี เจริญทรัพย์ (นักวิทยาศาสตร์) และบุคลากรผู้ดูแลสวนสมุนไพร ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ วงค์เทพ (นักวิทยาศาสตร์เกษตร)
ภายในการบันทึกเทปก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิดมีการเยี่ยมชมสวนสมุนไพรกับห้องพิพิธภัณฑ์สมุนไพรภายในคณะฯโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและเป็นกันเองของเหล่าคณาจารย์ บุคลากรและคณะผู้ถ่ายทำ
 ผู้ประกาศข่าว : ธัญวิตต์ รักษมาตา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370