คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : First Secretary ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เข้าพบคณบดี
         
 รายละเอียด : รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด นำ Mr.Le Ngoc Binh ตำแหน่ง First Secretary ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เข้าพบคณบดี เพื่อแนะนำ Mr.Dang Dinh Tuyen ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำ Ministry of Science and Technology. Department of High Technology ประจำประเทศไทย พร้อมร่วมหารือแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่ง Ministry of Science and Technology ยินดีให้การสนับสนุนและประสานงานต่อไปอย่างเต็มที่
 ผู้ประกาศข่าว : ธัญวิตต์ รักษมาตา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370