คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : รับมอบตำรายาเเละเอกสารโบราณ
         
 รายละเอียด : คุณณณงค์ณุช นทีพายัพทิศ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบตำรายาเเละเอกสารโบราณที่สืบทอดมาจาก ท่านพระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฏ์ (เนตร สิริจันโท) อดีตเจ้าคณะตำบลพระสิงห์ เขต ๑ เเละอดีตเจ้าอาวาสวัดพวกแต้ม ให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์ในพิพิธภัณฑ์สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ เเละทำสำเนาดิจิทัลเป็นคลังความรู้ตำรายาโบราณ เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการเเพทย์เเละยารักษาโรคแบบโบราณเเละเป็นมรดกสำหรับชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เเละศึกษาต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

ขอคุณอำนาจพระศรีรัตนตรัยเเละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดบรรดาล ประทานพรให้ คุณณงค์ณุช นทีพายัพทิศ เเละครอบครัว ประสบเเต่ความสุข ปราศจากโรคภัย เจริญด้วยอายุ วรรณ สุข พละ ด้วยเทอญ
 ผู้ประกาศข่าว : ธัญวิตต์ รักษมาตา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370