หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับป.โท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship
  วันที่ประกาศ
23 / 01 / 2562
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกหรือสัมผัสคนไข้โดยตรงได้)

ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://fulbrightthai.org/programs/2020-tgs/ และผู้สมัครต้องสมัครออนไลน์ที่ http://application.fulbrightthai.org โดยการกรอกข้อมูลต่างๆ และส่งเอกสารที่สำคัญต่างๆ ตามลิงค์ที่ระบุ ภายในที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
Previous 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300