หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Eczacılık Yüksek Lisans ProgramI laç Yönetimi Programı

(Kurs güncellendi 2018)

Universitas Chiang Mai Konseyi tarafından onaylandı

21 Temuz 2018

 

1.        Ders kodu ve başlığı

Tay Dili: Eczacılık Yüksek Lisans Program laç Yönetimi Program

Terjemahan: Eczane Yönetiminde Eczacılık Yüksek Lisans Programı

 

2.        Derecenin adı ve calışma alanı

            Tay Dili: Tam Adı Eczacılık Yüksek Lisansı (İlaç yönetimi)

                                       Doktora (Ilaç Yönetimi)

            Bahasa Inggris: Tam adı Magister Farmasi (Eczane Yönetimi)

                                       Kısaltma M.Pharm. (Eczane Yönetimi)

 

3. Sorumlu kurum

      Farmasotik Bakım Bölümü Eczacılık Fakultesi Ve yuksek okul Chiang Mai niversitesi

 

4. Amaç,  aşağıdaki özelliklere sahip bir yüksek lisans derecesi üretmektir:

1. menjadi apoteker eksekutif Pakar manajemen kefarmasian dengan integritas, etika dan kode etik, visioner, kepemimpinan, kreatif

2. Mampu melakukan penelitian dan tindak lanjut kemajuan akademik dalam pengelolaan obat dan sistem obat kesehatan masyarakat.

3. Mampu menganalisa masalah Menerapkan pengetahuan dan keterampilan manajemen untuk mengembangkan sistem farmasi obat dan kesehatan masyarakat.

 

masa belajar

Ini adalah program gelar master, kursus 2 tahun dan membutuhkan waktu tidak lebih dari 5 tahun akademik untuk menyelesaikannya.

 

struktur kursus

Paket A Tipe A 2

1. Jumlah kredit            

Tipe 2 (Paket A, Tipe A2), jumlah total sks selama kursus, tidak kurang dari 36 sks

 

 

 

 

2. Struktur kursus

2.1 Struktur Kurikulum Tipe 2 (Rencana A Tipe A 2)

                  Jumlah total sks selama perkuliahan tidak kurang dari 36 sks.

                  A. Mata kuliah, tidak kurang dari 24 sks 1. Mata kuliah pada tingkat pascasarjana, tidak kurang dari 24 sks.

                              1.1   Kursus di bidang tertentu                   tidak kurang dari 24 sks

                                    1.1.1 Mata kuliah wajib 20 sks

462701 Analisis Ilmu Kedokteran dan Sistem Kesehatan 2 SKS

462702 Manajemen Apotek Terpadu 4 SKS

                                    462704 Metodologi Penelitian untuk Penelitian Farmasi 2 SKS

                                    462705 Peningkatan pengalaman resmi

                                                Manajemen Farmasi 2 SKS

                                    462706 Statistika Riset Farmasi 2 SKS

                                    462713 Sosiologi dan Antropologi Farmasi 2 sks

462791 Seminar Manajemen Kefarmasian 1 2 sks

462792 Seminar Manajemen Kefarmasian II 2 sks

462793 Seminar Manajemen Kefarmasian 3 1 sks

462794 Seminar Manajemen Kefarmasian 4 1 sks

 

                                    1.1.2 Mata kuliah pilihan, tidak kurang dari 4 sks

dengan memilih dari kursus ini atau kursus lainnya disetujui oleh panitia administrasi program

462710 Manajemen Obat Rasional 2 SKS

462711 Hukum dan Etika Manajemen Apotek 2 SKS

462715 Manajemen Perilaku Organisasi Kefarmasian 2 SKS

462716 Ekonomi Farmasi Lanjutan 2 SKS

462717 Teknologi informasi dan manajemen basis data

            Farmasi 2 sks

462718 Farmakologi Lanjutan Epidemiologi 2 SKS

462719 Perlindungan Konsumen Obat dan Kesehatan Lanjutan 2 SKS

462720 Manajemen Apotek Utama 2 sks

462721 Penilaian Teknologi Kesehatan 2 SKS

462722 Mempublikasikan dan Menyajikan Hasil Penelitian Farmasi 2 SKS

462789 Topik Pilihan Manajemen Kefarmasian 2 SKS

 

                                 1.2 Kursus di luar disiplin ilmu tertentu                           Tidak ada

 

                           2. Program gelar sarjana lanjutan                               Tidak ada

 

                  b. Tesis

                        462799 Tesis magister, 12 sks

 

                  C. Mata kuliah yang tidak menghitung akumulasi kredit

                        1. Sesuai dengan kondisi Sekolah Pascasarjana bahasa asing

                        2. Menurut kondisi bidang studi, tidak ada

 

                  D. Kegiatan Akademik terdiri dari

- Karya tesis atau sebagian dari karya tesis telah diterbitkan. Atau setidaknya telah diterima untuk publikasi di setidaknya satu jurnal nasional yang terdaftar di database TCI Tier 1 atau tingkat internasional, atau menerbitkan makalah lengkap dalam publikasi konferensi akademik. (Prosiding) tingkat internasional yang diterima di bidang studi itu oleh karya tesis yang diterbitkan Wajib mencantumkan nama depan mahasiswa (Penulis Pertama) minimal 1 mata kuliah atau sesuai pengumuman dari Sekolah Pascasarjana. Universitas Chiang Mai

 

Rencana Studi Magister Farmasi

Program Manajemen Apotek, Rencana A, Formulir A2

Tahun 1

Semester 1

kredit

Semester 2

kredit

462701

Analisis sistem kedokteran dan kesehatan

2

462702

Integrasi Manajemen Farmasi

4

462704

Metodologi Penelitian untuk Penelitian Farmasi

2

462713

Sosiologi dan Antropologi Farmasi

2

462706

Farmasotik arastırma istatistikleri

2

462792

Ilac Yonetimi Semineri 2

2

462791

Seminar Ilac Yonetiminde 1

2

 

Secmeli Dersler

2

 

Secmeli Dersler

2

 

 

 

 

Toplam

10

 

Toplam

10

2. yl

Selesai 1

kredi

Selesai 2

kredi

462705

Ilac Yonetimi Deneyimi Olusturmak

2

462799

Yuksek lisans tezi

6

462793

Ilac Yonetimi Semineri 3

1

462794

Ilac Yonetimi Semineri 4

1

ngilizce dil sınavını üniversitenin kriterlerine gore geç.

 

Tez sInavI

 

Bir konu ve tez taslağı önerin

 

 

 

462799

Yuksek lisans tezi

6

 

 

 

Toplam

9

 

Toplam

7

En az 36 kredilik kurs boyunca toplam kredi 

 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300