ประกาศ ตารางสอบภาคการศึกษาที่ 2/2562
hotnews
  ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2563
hotnews
  เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
hotnews
  ประกาศผล
hotnews
ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คุณสุภัสสร ศรีสุขวัฒนานันท์
  รับสมัครนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตร สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
hotnews
  งานปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563
hotnews
  Yoghurt: Head to Toe benefits
hotnews
รายละเอียดดังแนบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง Yoghurt: Head to Toe benefits ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ 3-26 กรกฎาคม 2563 นำทีมโดยเหล่าวิทยากรอาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ????????
.
ผู้สนใจที่เข้าร่วมประชุมฯ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของโยเกิร์ต วิธีการเตรียมโยเกิร์ตและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างง่ายผ่าน 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
???? กิจกรรมที่ 1 DIY yoghurt
???? กิจกรรมที่ 2 DIY yoghurt facial mask
???? กิจกรรมที่ 3 DIY yoghurt body scrub
???? กิจกรรมที่ 4 DIY yoghurt shampoo
อีกทั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ยังสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มความเข้มแข็งแก่ชุมชนได้อีกด้วย
.
ค่าลงทะเบียน #อัตราพิเศษ เพียงกิจกรรมละ 1,200 บาทหรือเหมาจ่าย 4 กิจกรรม 3,600 บาท หากชำระภายในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563
** ค่าลงทะเบียนนี้รวมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีในการเตรียมผลิตภัณฑ์และค่าจัดส่งแล้ว
#ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้
.
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการจัดกิจกรรม โครงการ กำหนดการ และลงทะเบียนได้ที่ https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/
ติดต่อสอบถามได้ที่ LINE ID: @wal3469f
   เอกสารประกอบ ::    101137788_2875182379244327_152695952912678912_o.jpg
  รับสมัครนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
hotnews
  VOC
hotnews
  New Normal ที่ Abnormal
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    S__1089553.jpg

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play