หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
 
2. ช่องทางการรับเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. วิชาที่ใช้สอบ
   

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4.    การรับเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบ 2 โควตา       https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
 
5.   การรับเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบ 3 กสพท.       http://www9.si.mahidol.ac.th
 
6.    การรับเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบ 4  Admissions     http://mytcas.com
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play