ปิดรับสมัครแล้ว เจอกัน 13 มกราคม 2562 นี้

Welcome to Rx CMU RUN 2019

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์สนใจการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ลดการใช้ยาโดยไม่จำเป็น เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไปเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม และเครือข่ายองค์กรทั่วไป
- เพื่อหารายได้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เส้นทางการวิ่ง

แบบเสื้อ

เหรียญ

กำหนดการ

11 มกราคม 2562
10.00-19.00 น.
รับเสื้อ เบอร์วิ่ง  ณ  คณะเภสัชศาสตร์  มช.
12 มกราคม 2562
10.00-19.00 น.
รับเสื้อ เบอร์วิ่ง  ณ  คณะเภสัชศาสตร์  มช
13 มกราคม 2562
05.40-05.50 น.
อบอุ่นร่างกาย โดย trainer จาก F45 training
05.30-05.55 น.
นักวิ่ง Check in ที่จุด Start (คณะเภสัชศาสตร์  มช)
05.50-06.00 น.
พิธีเปิด
05.55-06.00 น.
นักวิ่งเตรียมตัว
06.00 น.
ประธานฯ ปล่อยตัวนักวิ่ง Minimarathon
06.15 น.
ประธานฯ ปล่อยตัวนักวิ่ง Funrun>
07.30 น.
พิธีมอบรางวัล
08.00น.
กิจกรรมสันทนาการ

ประเภทการแข่งขัน

ประเภท
จำนวนรับ(คน)
ระยะทาง(กม.)
ค่าสมัคร
ถ้วย
เหรียญ*
เสื้อ
หมายเหตุ
 มินิมาราธอน ช/ญ
800
11
400.-
ถ้วยรางวัล
 ฟันรัน ช/ญ
400
4.8
400.-
ไม่มีการแข่งขัน
 VIP
300
4.8/11
1,500.-
(ของที่ระลึก)
ไม่มีการแข่งขัน

              * ได้รับเหรียญเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัย ยกเว้น VIP ได้รับเลย


รางวัลการแข่งขัน

  - ฟันรัน 4.8 กม. ได้รับเหรียญและเสื้อที่ระลึกทุกคน (เหรียญสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย)
  - มินิมาราธอน 11 กม. ได้รับเหรียญและเสื้อทุกคน สำหรับถ้วยรางวัลเฉพาะผู้วิ่งเข้าเส้นชัยลำดับ 1 - 3 ทุกรุ่นทั้งชาย/หญิง (เหรียญสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย)
  - VIP ได้รับเหรียญ/เสื้อ/ของที่ระลึกทุกคน

  ประเภท
  รุ่นการแข่งขัน
  รางวัล
  เพศชาย
  < 20 ปี
  20-29 ปี
  30-39 ปี
  40-49 ปี
  50-59 ปี
  60 ปีขึ้นไป
  - ถ้วยรางวัล Overall 1 รางวัล
  - ถ้วยรางวัลอันดับ 1-3 ของแต่ละช่วงอายุ
  เพศหญิง
  < 20 ปี
  20-29 ปี
  30-39 ปี
  40-49 ปี
  50-59 ปี
  60 ปีขึ้นไป
  - ถ้วยรางวัล Overall 1 รางวัล
  - ถ้วยรางวัลอันดับ 1-3 ของแต่ละช่วงอายุ

ค่าสมัคร

  - ฟันรัน ช/ญ 4.8 กม. 400 บาท
  - มินิมาราธอน 11 กม. 400 บาท
  - VIP 1,500 บาท

การรับสมัคร

  - รับจำนวนจำกัด 1,500 ท่าน
  - รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/rxcmurun2019    ภายในวันที่  30 ตุลาคม 2561 (การรับสมัครออนไลน์ ท่านจะต้องสมัคร ชำระค่าสมัคร และได้รับการยืนยันกลับภายในกำหนดเท่านั้น)

การชำระเงิน  - ชำระค่าสมัครโดยโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่  566-552342-7 ชื่อบัญชี วิ่งมินิมาราธอน เภสัช มช.  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
  โดยทำการโอนพร้อมหน่วยสตางค์ 0.01-0.99 มาด้วยเพื่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เช่น 400.01 เป็นต้น
  - ชำระเงินค่าสมัครภายใน 3 วันหลังจากวันสมัคร
  - ส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการโอนเงินในระบบออนไลน์เท่านั้น (คลิกที่นี่ แจ้งชำระเงิน) ภายใน 3 วันหลังจากวันสมัคร  โดยเขียน ชื่อ/นามสกุล เพื่ออ้างอิงใน หลักฐานด้วย
  - สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยัน (คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ ) หลังจากส่งหลักฐานเสร็จ 3 วันทำการ

คุณสมบัติ

  - มีอายุตรงตามประเภทและกลุ่มอายุที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยใช้ พ.ศ. 2562 ลบด้วย พ.ศ. เกิด (ไม่นับเดือนและวัน)

กฏกติกาการแข่งขัน

  - ใช้กติกาการแข่งขันของ I.A.A.F
  - การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
  - การประท้วงทำได้ภายใน 20 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยโดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น และต้องวางเงินจำนวน 500 บาท ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถ้าการประท้วงไม่เป็นไปตามผลจะไม่คืนเงินให้
  - หลักฐานการรับรางวัล นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ต้องสามารถแสดงใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน หลักฐานทางราชการเพื่อพิสูจน์ อายุ วันเดือนปีเกิด เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร หรือหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่มีรูปถ่ายมาแสดง คณะกรรมการสงวนสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ที่มีหลักฐานไม่สมบูรณ์

การติดหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง

  - ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง(BIB) บริเวณด้านหน้าอกเท่านั้น

การรายงานตัวของผู้ชนะการแข่งขัน

  - ผู้เข้าเส้นชัยลำดับ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ ชาย/หญิง รายงานตัวต่อคณะกรรมการภายในเวลา 20 นาทีหลังเข้าเส้นชัย หากไม่รายงานตัวตามเวลาที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้ารับรางวัล

สถานที่จอดรถ


การให้บริการและอำนวยความสะดวก

  - บริการรับฝากสัมภาระ ณ บริเวณที่กำหนด
  - บริการน้ำดื่มตลอดเส้นทางการเดิน-วิ่ง
  - บริการอาหารว่างและผลไม้
  - มีหน่วยพยาบาลบริการ
  - บริการด้านการจราจร จากตำรวจจราจร

********* รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ********

มีปัญหาติดต่อได้ที่

facebook.com/ล่นเป๋นยา ลั้ลลารอบมช.

Supporter