กิจกรรม
เรื่อง :: คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
รายละเอียด :: คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Stephen G.Pyne ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Asymmetic Synthesis of Bioactive Molecules จาก School of Chemistry, Faculty of Science, Medicine and Health, University of Wollongong, Australia ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ในโอกาสให้การบรรยายพิเศษ “Natural Products Inspired Developments in Medicinal Chemistry and Organic Synthesis” เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องผักหวาน (308) อาคาร 2 ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คำปรึกษานักศึกษาบัณฑิต และร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
ภาพประกอบ ::
 ย้อนกลับ