กิจกรรม
เรื่อง :: ใหการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Bukit Panjang Government High School ประเทศสิงคโปร์
รายละเอียด :: คณะเภสัชศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก Bukit Panjang Government High School ประเทศสิงคโปร์ พร้อมผู้ประสานงาน Mr. Jimmy Ooi, Resource Coordinator จาก Rotary International Singapore ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสวนสมุนไพร
ภาพประกอบ ::
 ย้อนกลับ