ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: วช. ประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (dl:21.11.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-11-16
Link ::https://thailandresearchexpo2021.com/
เอกสารประกอบ :: Poster.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ทางเว็บไซต์ https://thailandresearchexpo2021.com/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ การเข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite วช. ขอจำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณธนาเอก แปลงกาย ผู้ประสานงาน
โทร. 0 2516 2445 ต่อ 515-519
 
 ย้อนกลับ