ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุน ทปอ. ปี 2565 (dl: 14.01.2565)
วันที่ประกาศ :: 2022-01-05
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการในวันที่ 14 มกราคม 2565 ตามรายละเอียดดังแนบ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ www.edf.moe.go.th หรือ www.facebook.com/edtechfund

โดยผู้สนใจขอให้ส่งข้อเสนอโครงการโดยกำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ และส่งผ่านภาควิชาต้นสังกัดมายังหน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 เพื่อเสนอหัวหน้าสถานศึกษาลงนามรับรองข้อเสนอโครงการ ก่อนนำส่งยังแหล่งทุนต่อไป
 
 ย้อนกลับ