ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สส. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (dl: 18.03.2565)
วันที่ประกาศ :: 2022-02-25
Link ::https://fitcon.ssru.ac.th/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ประชาสัมพันธ์และขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ

“วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบ วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และการบริหารจัดการ”

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google meet

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://fitcon.ssru.ac.th/ โดยเปิดรับบทความถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565
 
 ย้อนกลับ