ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: สวทช. ประชาสัมพันธ์านประชุมวิชาการ พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG (28-31 มี.ค. 65)
วันที่ประกาศ :: 2022-02-28
Link ::https://www.nstda.or.th/nac/2022/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 (17th NSTDA Annual Conference หรือ NAC2022) ภายใต้หัวข้อ

“พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG”

ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/nac/2022/
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 
 ย้อนกลับ