ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: สวก. มอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
วันที่ประกาศ :: 2022-03-02
Link ::https://cmu.to/icCHK
เอกสารประกอบ :: สวก. ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องข้าว.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยสำนักงานบริหารงานวิจัย แจ้งว่าสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. มอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าว ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ จำนวน 29 โครงการ เผยแพร่มายังมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/icCHK
ทั้งนี้ หากนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้ สวก. ทราบเป็นทางการด้วย เพื่อดำเนินการรวบรวมและติดตามผลกระทบหลังการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อไป
 
 ย้อนกลับ