ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: STeP ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และ การนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) (19-20 มี.ค. 65)
วันที่ประกาศ :: 2022-03-18
Link ::https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3_GBz1neKUyR2qLf0EqnUY261lIIuctAljH4WZ1biX5UMkUwRUNZWjRBRVlSNjFKTVFQR1JHN09CTC4u&qrcode=true
เอกสารประกอบ :: ประชาสัมพันธ์โครงการ Empowering Women Through Business.pdf
รายละเอียด ::
ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ให้ดำเนินกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 - 17.00 น. และ การนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 11.30 - 16.30 น. ณ The Brick X @NSP อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ภายใต้โครงการ Empowering Women Through Business จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3_GBz1neKUyR2qLf0EqnUY261lIIuctAljH4WZ1biX5UMkUwRUNZWjRBRVlSNjFKTVFQR1JHN09CTC4u&qrcode=true ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 ย้อนกลับ