ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ Informed consent in clinical research: Enduring and emerging issues & challenges (29.04.65)
วันที่ประกาศ :: 2022-04-13
Link ::https://cmu.to/h7XEq
เอกสารประกอบ :: ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ Informed consent.pdf , koyzshell.php
รายละเอียด ::
ด้วยงานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า จะได้จัดโครงการบริการวิชาการอบรมออนไลน์ เรื่อง

“Informed consent in clinical research: Enduring and emerging issues & challenges”

ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Webinar

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในมนุษย์เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงทะเบียนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สนใจที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีค่าธรรมเนียม 500 บาท ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/h7XEq หรือ QR Code บนเอกสารประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด
 
 ย้อนกลับ