ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: วช. ประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ 17
วันที่ประกาศ :: 2022-05-02
Link ::https://researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim
เอกสารประกอบ :: วช. ปชส. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565.pdf , poster.pdf
รายละเอียด ::
ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ 17

ในวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย วิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและส่งบทความผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอทั้งในภาคการบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้โดยสแกน QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ดังแนบ
 
 ย้อนกลับ