ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: สป.อว. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือดำเนินการในพื้นที่อุทยานธรณี ขอเชิญเข้าร่วมงาน
วันที่ประกาศ :: 2022-06-15
เอกสารประกอบ :: รายละเอียดงาน APGN 2022.pdf
รายละเอียด ::
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับจังหวัดสตูล ได้มีข้อตกลงร่วมมือการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG พร้อมนี้ได้กำหนดจัดงาน APGN 2022 (Asia Pacific Geoparks Network) ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2565 ในการนี้ จึงขอเชิญส่งผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือดำเนินการในพื้นที่อุทยานธรณี และร่วมจัดนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 7-10 กันยายน 2565 รวมถึงขอเชิญเข้าร่วมงานดังกล่าว
 
 ย้อนกลับ