ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM Best Practices in Thailand (dl: 30.06.2565)
วันที่ประกาศ :: 2022-06-22
Link ::https://www.ftqm.or.th/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอบทความวิชาการ ในงานประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM Best Practices in Thailand ปี 2565 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยสามารถส่งบทคัดย่อบทความ เพื่อพิจารณาเบื้องต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.ftqm.or.th/
 
 ย้อนกลับ