ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 (dl: 30.06.2565)
วันที่ประกาศ :: 2022-06-22
Link ::https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfualW4EFaxEugLCrWHB1YZSVI2G4zj5xhCHAzVSzz8VwPTRA/viewform?pli=1
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 ซึ่งมีกำหนดจัดการอบรมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfualW4EFaxEugLCrWHB1YZSVI2G4zj5xhCHAzVSzz8VwPTRA/viewform?pli=1

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท
 
 ย้อนกลับ