ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
วันที่ประกาศ :: 2022-07-25
Link ::https://conference.nida.ac.th/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Turning Challenges into Opportunities: Working toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-17.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซต์ ระบบ Zoom Meeting ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.nida.ac.th/
 
 ย้อนกลับ