ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและประชุมวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565
วันที่ประกาศ :: 2022-09-09
Link ::http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและประชุมวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565 และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วม ดังนี้

1. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ดูรายละเอียดการส่งผลงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565

2. การประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 ดูรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zM757un4eC0Tub2voq9EuttJ6KVp-5px และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565
 
 ย้อนกลับ