ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม (dl: 31.10.2565)
วันที่ประกาศ :: 2022-09-20
Link ::https://research-conference.rbru.ac.th/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 (รูปแบบออนไลน์) เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี “50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ และส่งบทความเพื่อนำเสนอถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 
 ย้อนกลับ