ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งผลงาน และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ (dl: 05.10.2565)
วันที่ประกาศ :: 2022-09-20
Link ::http://acad.vru.ac.th/vru_conference/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งผลงาน และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ “New tertiary education: Education for all” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://acad.vru.ac.th/vru_conference/ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 และส่งผลงานได้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565
 
 ย้อนกลับ