ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (dl: 30.09.2565)
วันที่ประกาศ :: 2022-09-20
Link ::https://spucon.spu.ac.th/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://spucon.spu.ac.th/ ผู้ที่ไม่นำเสนอผลงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี โดยลงทะเบียนหรือส่งบทความได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
 
 ย้อนกลับ