ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 (dl: 15.10.2565)
วันที่ประกาศ :: 2022-10-12
Link ::https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2022/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 รูปแบบ on-site และ on-line โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิชาการ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายงานวิจัย นำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2022/ ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565
 
 ย้อนกลับ