ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ประชุม การออกแบบระบบธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
วันที่ประกาศ :: 2022-10-21
เอกสารประกอบ :: ประชุมการออกแบบระบบธรรมาภิบาลฯ.pdf
รายละเอียด ::
ด้วย สกสว. ได้มอบหมายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ดำเนินการศึกษาโครงการ “การออกแบบระบบธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)” โดยกำหนดจัดการสัมมนา 3 ครั้ง การประชุมออนไลน์ Zoom Meetingครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 (09.00 – 12.00 น.)

ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (09.00 – 12.00 น.)

ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (13.00 – 16.00 น.)

ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting https://shorturl/asia/XgK7j
Meeting ID: 773 265 4547
Passcode: Seminar123
 
 ย้อนกลับ