รายการกิจกรรม
จำนวนรายการทั้งหมด :35รายการ
กิจกรรม วันที่
  เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine 2015-11-10 
  คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย 2015-05-28 
  สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014 2014-11-03 
  Prof. Dr. Manfred Cramer จาก Department of Applied Social Sciences, Munich University of Applied Sciences ร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินการจัดทำหลักสูตร International Master of Mental Health Program (IMMH) 2014-09-04 
  ให้การต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ Dr.R.Lee Evans, Pharm.D. 2014-09-03 
  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ 2014-09-10 
  ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากเครือข่ายภาคเหนือวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 2014-07-02 
  ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2014-05-30 
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และความร่วมมือด้านต่างๆ ทางเภสัชศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ เมืองบันดุง 2014-05-21 
  Prof.Dr.Manfred Cramer ให้การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Mental Health Care Systems and Personnel Training Programs in Germany” 2014-03-04 
  คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 “วิถีวิจัย มช. ก้าวไกลรับใช้แผ่นดิน” 2013-12-10 
  Prof.Dr.Frank M.Unger จาก University of Vienna ประเทศออสเตรีย ให้การบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาและคณาจารย์ 2013-11-26 
  The Hall of Fame 2013 2013-09-23 
  กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตรายปีที่ 2 : เภสัชฯรวมใจ...สร้าง Lab ปลอดภัยร่วมกัน 2013-09-06 
  คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ในโอกาสเดินทางมาตรวจผลงานโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556 เรื่อง 2013-08-08 
  ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Chao Jiang จาก Wenzhou Medical University 2013-07-04 
  ใหการต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2013-06-26 
  ให้การต้อนรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2013-05-27 
  การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการสืบค้นโดยใช้ระบบสืบค้นสิทธิบัตร Total Patent ครั้งที่ 1 2013-04-26 
  สวก. พบนักวิจัยคณะเภสัชฯ มช. 2013-04-26 
  ประชุมหารือโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนกลุ่มเรื่องข้าว 2013-03-11 
  บริษัท DKSH ร่วมพบปะศูนย์บริหารงานวิจัยฯ และนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ 2013-02-22 
  งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 วิถีวิจัย วิถีสู่อนาคต 2013-01-30 
  “โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยค้นคว้าพัฒนายา เครือข่าย และยุทธศาสตร์” 2013-01-29 
   สำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน) บรรยายและแนะนำสำนักงานสำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน) 2013-01-28 
  ประมวลภาพการเดินสายส่งความสุขให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยทีมงาน @RAI News (อะไรนิวส์) 2012-12-24 
  โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3 2012-10-31 
  The Hall of Fame Awards 2012 2021-09-25 
  คณะได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสมาคมนักวิชาชีพไทยและสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 2012-07-04 
  สัปดาห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตราย 2012-06-22 
  เครือข่ายวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจาก 23 โรงเรียน 2012-06-22 
  โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ 2012-04-12 
  การเสวนาเรื่อง Mapping งานวิจัย, การเขียนโครงการวิจัยและการตีพิมพ์งานวิจัยระบบย 2012-04-12 
  ให้่การต้อนรับท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหารจาก International University 2012-02-20 
  ใหการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Bukit Panjang Government High School ประเทศสิงคโปร์ 2021-12-26 
1 2 Next
 
 ย้อนกลับ