เปิดโลกเขียวมะกอก
   
“ไอโอดีน” เรื่องเก่าแต่สำคัญมาก (1)

ดูเหมือนจะเชยๆ หากเราจะพูดถึงเรื่องไอโอดีน เพราะปัจจุบัน เรามักให้ความสนใจกับความรู้เรื่องสุขภาพตามกระแสหลัก และแนวคิดหรือความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพ แต่เรื่องของไอโอดีน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก กลับถูกลืมเลือนไปในชีวิตประจำวันของเรา

ทุกครั้งที่เราหยิบเกลือ เราแทบไม่ฉุกใจคิดถึงไอโอดีน แต่เราอาจฉุกใจคิดเรื่องปริมาณหรือความเค็มของเกลือ กระทั่งบางคนติดความคิดที่ว่า ถ้ามีรสเค็มก็ต้องไอโอดีน ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง แม้แต่เกลือทะเลก็ ยังต้องวัดปริมาณไอโอดีน ว่ามีไอโอดีนตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่

เพราะสารไอโอดีน   แม้เป็นธาตุเคมีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ แต่จะมีปริมาณมากน้อยต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น พบมากในดินและแถบที่ราบลุ่มแม่น้ำ ชายทะเล และทะเลซึ่งเป็นผลให้พืชผักและสัตว์จากทะเลมีสารไอโอดีนสูง ส่วนพื้นที่อื่นที่พบเกลือสินเธาว์ ซึ่งมีรสเค็มกลับพบว่ามีปริมาณไอโอดีนต่ำมาก

ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมประกาศข้อบังคับการเสริมไอโอดีนในเกลือ และการผลักดันนโยบายให้อุตสาหกรรมอาหารที่เป็นกลุ่มเครื่องปรุงรส ,บะหมี่สำเร็จรูป, ขนมกรุบกรอบอาหารสำร็จรูปต่าง ๆให้ใช้เกลือเสริมไอโอดีนในกระบวนการผลิต

เนื่องจากมีผลการสำรวจของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)เมื่อปี 2552 พบว่าเด็กไทยไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 91 ซึ่งเกินค่าสากลเพียง 1 หน่วยเท่านั้น โดยไอคิวเฉลี่ยสากลอยู่ที่ 90-110 ซึ่งองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟสรุปตรงกันว่า คนไทยหรือเด็กไทยขาดไอโอดีน

การที่เด็กจะมีไอคิวต่ำ ไม่ใช่เรื่องเฉพาะครอบครัว หรือเป็นเรื่องส่วนตัวของเด็กอีกต่อไป เพราะการพัฒนาการของเด็กในด้านสมอง หรือไอคิว ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตและประเทศชาติโดยรวม นอกจากนี้การขาดไอโอดีนยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากมาย

ไอโอดีน เป็นสารอาหารที่ จำเป็นและก่อประโยชน์กับร่างกาย ช่วยในการเจริญเติบโตของ ต่อมไทรอยด์   (Thyroid gland) ช่วยให้ ต่อมไทรอยด์   ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และเชาว์ปัญญา ต่อมไทรอยด์จำเป็นต้องใช้ไอโอดีนสร้างฮอร์โมน ไทรอกซิน   ซึ่งทำหน้าที่ และเสริมความเจริญเติบโตตามปกติของสมองประสาท และเนื้อเยื่อของร่างกาย ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านการพูด การคิด

ไอโอดีน ช่วยให้ร่างกายผลิตพลังงานได้ตามปกติ ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต และกระตุ้นอัตราการเผาผลาญ กระตุ้นให้หัวใจทำงานได้ดี ช่วยการทำงานของแคลเซียม และฟอสฟอรัส สุขภาพของกระดูก ผม ผิวหนัง เล็บ และ ฟัน ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและควบคุมการกระจายของน้ำตามอวัยวะต่างๆกระตุ้นให้มีการหลั่งน้ำนมมากขึ้น ควบคุมประสาท ให้มีกำลังคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ช่วยให้การพูด การคิด พัฒนาเชาว์ปัญญา

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว หากร่างกายขาดไอโอดีนแล้วจะเป็นอย่างไร
  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์

  : ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คอลัมน์คุยกับเภสัชกร หน้า 7

---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก