เปิดโลกเขียวมะกอก
   

จะเรียนเภสัช ควรรู้เรื่องใด พี่บอกน้องในค่ายยุวเภสัช มช.

การตัดสินใจเรียนสาขาใด เป็นขั้นตอนสำคัญของนักเรียนในการก้าวสู่ระดับมหาวิทยาลัย ก่อนตัดสินใจ ควรมีความสนใจ และมีข้อมูลใดให้รับรู้ การตัดสินใจ จะตัดสินใจด้วยอะไร ดังนั้นกระบวนการตัดสินใจจึงมีองค์ประกอบหลายด้านมาเกี่ยวข้อง รวมถึงการได้มาพบปะพบเห็นด้วยตนเอง “ค่ายยุวเภสัช มช.” จึงเป็นกิจกรรมที่ร่วมตอบโจทย์ให้นักเรียน ที่สนใจด้านเภสัชศาสตร์

การศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ เป็นการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปัจจุบันมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มในอนาคต เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ” ดังนั้นค่ายยุวเภสัช จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้น้องได้สัมผัสประสบการณ์รอบรั้วเขียวมะกอก เภสัชเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในความฝันและความมุ่งมั่นของนักเรียนที่บอกกับตนเองว่า “อยากมาเรียนเภสัชเชียงใหม่” การจัดกิจกรรมเพื่อเติมข้อมูล เสริมประสบการณ์ให้นักเรียน จึงเป็นการกิจกรรมที่รุ่นพี่เภสัชเชียงใหม่ ร่วมเป็นกลุ่มจิตอาสาทำงาน ในรูปแบบของ “ค่ายยุวเภสัช” ซึ่งในปีนี้ ได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคมที่ผ่านมา

ความคึกคักของค่ายยุวเภสัช เริ่มตั้งแต่การเปิดรับสมัคร มาจนถึงรุ่นพี่ช่วยกันคัดเลือกน้องๆนักเรียนจากผู้สมัครทั่วประเทศ ด้วยความกระตือรือล้น ในการเรียนรู้ ด้วยวัยสดใส และด้วยความตั้งใจร่วมค่ายยุวเภสัช ทำให้ค่ายยุวเภสัช มีความหมายและเป็นค่ายของการแลกเปลี่ยนระหว่างพี่กับน้อง

“ค่ายยุวเภสัช มช. เป็นกิจกรรมเรียนรู้ที่จะเป็นการปูแนวทางให้น้องได้รู้ว่า คณะเภสัชฯเรียนอะไรกันบ้าง   น้องที่ได้มาค่ายนี้ได้นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ได้รู้จักคนที่มีฝัน   และอุดมการณ์ร่วมกัน ทำให้มีแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือ สำหรับในปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะเราได้เปิดโอกาสให้น้องด้วยการเพิ่มจำนวนนักเรียนมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากขึ้น” น.ส.พิชากานต์ กู้เมือง ประธานค่ายยุวเภสัช กล่าว

ค่ายยุวเภสัช เป็นเวทีบอกเล่าผ่านกิจกรรมหลากหลาย ให้น้องได้ทดลอง ได้ทำได้รู้ และมีรุ่นพี่มาเล่าสู่กันฟังจากประสบกาณ์จริง ประการแรกคือการเตรียมตัว ตั้งแต่ความเข้าใจถึงการเรียนเภสัชศาสตร์ สำคัญอย่างไร ควรมีการเตรียมตัวอย่างไร ตรงกับความสนใจหรือความถนัดไหม ประการที่สองคือการเลือกคณะ เช่น มีองค์ประกอบ มีจุดเด่น อย่างไร มีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไร ประการที่สี่เมื่อได้เข้ามาศึกษาแล้ว การเรียนการสอนเป็นอย่างไร ทำอย่างไรให้การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จะมีวิธีการจัดการเวลาและการวางแผนการเรียนการใช้ชีวิตรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไร ประการที่สามคือการมองต่อเมื่อสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาชีพด้านสุขภาพ จึงมีโอกาสมีทางเลือกรออยู่มากมาย และประการสุดท้ายคือ แนวโน้มด้านการศึกษาเป็นอย่างไร แนวโน้มของวิชาชีพเป็นอย่างไร มีความสำคัญในด้านสุขภาพอย่างไร การเปิดอาเซียนจะทำให้มีพัฒนาด้านการศึกษาและวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์อย่างไร ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ ได้มีการบอกเล่าแลกเปลี่ยนกัน และ เปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้ พร้อมๆกับการได้รับกำลังใจและมีข้อมูลที่จะช่วยเติมตนเองในการตัดสินใจศึกษาต่อด้านเภสัชศาสตร์

นายพบณรงค์ บุญฑล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ จ.ร้อยเอ็ด เดินทางมาไกลถึงเชียงใหม่ เล่าว่า ตนเองมีความสนใจ และอยากเข้าคณะเภสัชศาสร์มากๆ เมื่อได้รับข่าวค่ายยุวเภสัช จาก จาก website ( unigang.com ) จึงสมัครมา เพื่ออยากมาหาประสบการณ์ ทักษะความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม

ในการเตรียมตัวเข้าคณะเภสัชศาสตร์ในอนาคต อยากจบจากคณะเภสัชศาสตร์ ได้ใช้คำขึ้นต้นชื่อว่า เภสัชกร และเมื่อได้มาก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมน่าสนใจมากมาย รู้วิธีการปรุงยา และขั้นตอนปรุงยาตำรับต่างๆ นอกจากความรู้แล้ว ยังประทับใจมิตรไมตรีระหว่างพี่ น้อง และพี่ค่ายยุวฯดูแลน้องๆดีมาก รู้สึกอบอุ่นค่ายสนุกมากๆ

นางสาวณิชากร ฟังประเสริฐกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เล่าว่า   ก่อนมาร่วมค่าย มีความคาดหวังว่าอยากได้ความรู้เชิงปฏิบัติ พอมาร่วมค่ายแล้ว รู้สึกสนุก และได้ความรู้ ได้ทำการทดลอง ประทับใจกิจกรรมทำยาตำรับต่างๆ และกิจกรรมนันทนาการ คิดว่า ถ้าได้มีโอกาสมาเรียนเภสัช ก็มีความสนใจเป็นพิเศษ ด้านการทำยา เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเป็นเภสัช

ค่ายยุวเภสัช เป็นกิจกรรมของรุ่นพี่กับน้องๆ และขณะเดียวกันก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายรุ่นพี่ไม่น้อย ดังเช่นคำบอกเล่าของ นายนันทพันธ์ สมบูรณ์ หนึ่งในทีมงานค่ายยุวเภสัช “ปีนี้มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรม และมีการเพิ่มฐานฮาเฮ เพื่อทำให้น้องรู้จักกัน รู้จักเพื่อนๆต่างโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรม ส่วนการทำงานของรุ่นพี่ เราทำงานเป็นทีม เพราะการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญมาก เพราะจะทำให้งานมีประสิทธิภาพ ทุกคนทำงานร่วมกัน มีการแชร์มีการช่วยเหลือกันและมีการกระจายงาน”

“ประทับใจน้องในค่ายที่ตั้งใจมาค่ายแม้จังหวัดจะอยู่ห่างไกล จากภาคใต้ เช่นจาก พังงา ภาคอิสาน จากร้อยเอ็ด จากอุบลราชธานี และประทับใจน้องๆทุกคน และขอบคุณ staff ทุกคนที่ช่วยกันจัดค่ายนี้”
อย่างไรก็ตาม แม้ค่ายยุวเภสัช จะได้ทำหน้าที่จากพี่สู่น้อง แต่มีน้องนักเรียนจำนวนมากที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม “ฝากถึงน้องที่ไม่ได้มาร่วมค่าย ว่าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อการตัดสินใจมาเรียนหรือติดต่อกับรุ่นพี่ ทาง Facebook ชื่อ  Pharmacy CMU Young Camp 16 th ส่วนการติดตามข่าวการจัดค่ายครั้งต่อไป เราจะมีประกาศทาง www.pharmacy.cmu.ac.th และจะมีการส่งโปสเตอร์การเปิดรับสมัครไปที่โรงเรียนต่างๆด้วย”

“ขอขอบคุณน้องที่ให้ความสนใจส่งใบสมัครเข้ามามากมาย   ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนบุตรหลานให้มาเข้าค่ายยุวเภสัช มช.   และขอขอบคุณเพื่อนๆในรุ่นที่มาร่วมกันจัดค่าย” น.ส.พิชากานต์ กู้เมือง กล่าวเพิ่มเติม

เพียงข้อมูลและประสบการณ์ของค่ายยุวเภสัช ไม่อาจเป็นหลักประกันถึงเป้าหมายความสำเร็จของน้องนักเรียนได้ ที่สำคัญต้องมีการเตรียมตัวและเอาใจใส่ในการเรียน มีการเตรียมความพร้อม และควรมีความตื่นตัวกระตุ้นตนเองให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทั้งเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อการพัฒนาตนเอง ในการสร้างวิถีชีวิตที่ดี

 

  : บทความ : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : ทีมงานค่ายยุวเภสัช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก