เปิดโลกเขียวมะกอก
   

ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๔๗ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” “ Congratulation!! ” “จบแล้วดีใจจัง” “ Like Like Like ” “ยินดีกับ บัณฑิต มช.รุ่น 47” “จบ 2556”

นี่คือ ส่วนหนึ่งของคำกล่าว แสดงความยินดี ผ่านป้าย สื่อมวลชน สถานที่ ร้านค้าและเว๊บไซต์ต่างๆ รวมถึง ระบบออนไลน์ ทุกรูปแบบ การส่งข้อความ การถ่ายภาพ การบอกความรู้สึก การรายงาน ล้วนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยโลกออนไลน์ สำหรับการรับปริญญาในปีนี้ จึงเป็นบรรยากาศของการรับปริญญาที่มีความสุข และมีการสื่อสารในทุกมิติ ซึ่งเป็นแชร์ความสุขความยินดี และเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องไปด้วยในขณะเดียวกัน

รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแสดงความยินดีต่อบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ว่า “ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเภสัชศาสตร์ทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองบัณฑิตทุกครอบครัว คณะเภสัชศาสตร์ มีความภาคภูมิใจปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นลูกศิษย์ของเราสำเร็จการศึกษา ซึ่งในปีนี้ มี ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ รวม ๒๕๓ คน ในระดับปริญญาเอก ๑๕ คน ปริญญาโท ๒๖ คน ปริญญาตรี ๒๑๒ คน

ความสำเร็จของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ เป็นผลจากองค์ประกอบสำคัญคือ ความมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของคณะเภสัชศาสตร์ ความมานะพยายามของนักศึกษา และการสนับสนุนจากผู้ปกครองและเครือข่ายต่างๆ ซึ่งนอกจากนำพาบัณฑิตสู่ความสำเร็จทางการศึกษาแล้ว ยังเป็นการสร้างบุคลากรวิชาชีพเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพ ต่อสังคม จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้”

รศ.ภญ.วรรณดี กล่าวอวยพรบัณฑิตว่า “ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อันมี พระธาตุดอยสุเทพ พระครูบาศรีวิชัยที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ปกครอง และบัณฑิตทุกคนมีความสุข มีสุขภาพดี และประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ คณะเภสัชศาตร์ ยังคงเป็นบ้านของพวกเรา เรายินดีต้อนรับศิษย์ของเราเสมอค่ะ”

ความยินดีต่อบัณฑิตของรุ่นน้องๆ ก็เป็นส่วนหนึงการบรรยากาศการรับพระราชทานปริญญา โดย นศภ.วิศรุต ศิริลำปาง และนศภ.สร้อยทิพย์ จิรอภิวัฒนา ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ขอแสดงความยินดีต่อรุ่นพี่ และขอขอบคุณพี่ๆที่ได้ดูแลน้องๆทั้งด้านการเรียน การทำกิจกรรม และการชีวิต

ส่วน น้องปี 2 นศภ.ธนากร บุญส่ง,นศภ.ภรณ์ผกา เอื้อพรพานิช และ นศภ.พัชญ์วัญญ์ ถาวรวิทยาคม ก็เป็นตัวแทนของรุ่นน้อง กล่าวแสดงความยินดีต่อพี่บัณฑิต พร้อมกับการเตรียมทำหน้าที่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะฯในการจัดงานต้อนรับและแสดงความยินดีกับรุ่นพี่

         


สำหรับการชมภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของลูกหลานของครอบครัวบัณฑิตนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการถ่ายทอดสด ผ่านระบบออนไลน์ และสำหรับแต่ละคณะฯ ก็จะมีการจัดสถานที่ทำการถ่ายทอดสด เพื่อให้ผู้ปกครองและครอบครัว ติดตามชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาได้ สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ จะจัดการถ่ายทอดสด ณ ห้องกระถินณรงค์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชม และยินดีต้อนรับบัณฑิต และครอบครัวญาติมิตร ทุกท่านค่ะ นอกจากนี้บริเวณภายในคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดแต่งซุ้มสวนสวย และซุ้มถ่ายรูปของภาควิชาฯ และหน่วยงานต่างๆ มากมายหลายจุดให้บัณฑิตได้เลือกถ่ายภาพตามอัธยาศัยค่ะ

 

  : บทความ : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
 
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก