เปิดโลกเขียวมะกอก
   

ใช้ยาแก้ปวด ผิดวิธีมีอันตรายอย่างไร

           เมื่อมีอาการปวด ทุกคนย่อมต้องการคือให้อาการปวดหายไป เมื่อเราไปพบแพทย์ หรือไปซื้อยา เราจะได้รับคำถามว่า ปวดที่ไหน ปวดอย่างไร ปวดมาเมื่อไหร่ ทานยาอะไรมาบ้าง จากนั้น จึงเข้าสู่การตรวจและการให้ยา
อาการปวด จึงมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่สาเหตุ จุดที่ปวดและการรักษา อาการปวดหัว ปวดเมื่อย ปวดจากอาการโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้การใช้ยาแก้ปวด เป็นยาที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ซึ่งเราต่างมีประสบการณ์ในการใช้ยากลุ่มแก้ปวดกันเกือบทุกคน แต่ปัญหาที่พบ คือ ยาแก้ปวด มีมากมายหลายชนิด จึงทำให้เกิดปัญหาจากการใช้ยาแก้ปวดไม่ถูกต้อง ไม่ถูกโรค ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ
ดังนั้น เราควรมาทำความรู้จักกับยาแก้ปวดว่า มีประเภทใดบ้าง มีวิธีใช้อย่างไร  จาก  รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง ใช้ยาแก้ปวด ผิดวิธีมีอันตรายอย่างไร  โดย วิทยากร ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น และภก.วสันต์  กาติ๊บ      อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดำเนินรายการโดย คุณปาณิสา ไชยพรหม

นอกจากจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของยาแก้ปวดแล้ว ยังมีบทเรียนสอนใจ เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดผิดวิธีที่มักจะเกิดขึ้นเสมอในกลุ่มประชาชนทั่วไป

 

 
  : ผู้ดำเนินรายการ : คุณปาญณิสา ไชยพรหม
  : ประสานงาน : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก